Procés Acredita’t

 

INFORMACIÓ PROCÉS ACREDITA’T 20/21                          

En la convocatòria de setembre de 2020 es porta a terme en diversos instituts del Departament d’Educació un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre 660 persones en 27 àmbits professionals.

Consulteu aquí la Guia de l’aspirant.  En aquesta guia hi teniu informació de les diferents fases del procés i altres dades rellevants de cadascuna.

ATENCIÓ! SESSIÓ INFORMATIVA

La data de la sessió informativa és:

DIMARTS, 2 de FEBRER de 16 a 17.30 hores *

DIMECRES, 3 de FEBRER de 9.30 a 11 hores*

* Aquestes dates es poden veure modificades.  Consulteu aquesta web durant la setmana anterior a la reunió per si es produeix algun canvi en la data.

 • Serà una sessió VIRTUAL. 
 • Dos dies abans de la data marcada rebreu, per correu electrònic, la convocatòria per a un Meet.
 • Només heu d’assistir a UNA de les dues dates de reunió.  La informació serà la mateixa en ambdues reunions.
 • En aquesta sessió, rebreu informació sobre:

 Els calendaris i l’organització de les fases del procediment, i els preus públics establerts per la fase d’assessorament i els de l’avaluació.
 El procediment per formalitzar la inscripció a la fase d’assessorament
 Informació tècnica i/o específica sobre el referent que vols acreditar
competències.

CALENDARI ORIENTATIU DE LES SEGÜENTS FASES DEL PROCÉS ACREDITA’T (aquestes dates es poden veure modificades)
 •  Febrer – març: període de la fase d’assessorament.
 •  Abril – juny: període de la fase d’avaluació.
 •  Juny – juliol: entrega dels certificats
17 de desembre de 2020 – Publicació dels llistats definitius d’admesos i d’exclosos a la fase de preinscripció al procés Acredita’t

ATENCIÓ! Tot i haver fet la inscripció a l’Institut de Nàutica de Barcelona, a causa de l’elevat nombre de sol·licituds, l’ICQP ha ubicat a tots els aspirants acceptats en diferents centres seus. A partir d’ara cada aspirant ha d’estar pendent de les publicacions de la web del centre assignat.

Consulteu l’estat de la vostra sol·licitud (admès o exclòs) i el centre on heu estat assignats, amb el codi de la sol·licitud d’inscripció al procés.

18 de novembre de 20202 – PUBLICACIÓ DELS LLISTATS PROVISIONALS D’ADMESOS I EXCLOSOS A LA FASE DE PREINSCRIPCIÓ AL PROCÉS ACREDITA’T

Consulteu l’estat de la vostra sol·licitud (admès o exclòs) amb el codi de la sol·licitud d’inscripció al procés.

ÀMBIT SALVAMENT I SOCORRISME:

ÀMBIT IOGA:

ÀMBIT  ENSENYAMENT I ÀNIMACIÓ SOCIESPORTIVA:

PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIONS :

Les persones interessades en presentar una al·legació disposeu de tres dies hàbils a partir del dia següent de la data de publicació (19, 20 i 23 de novembre)

Cal aportar la documentació que escaigui, juntament amb la sol·licitud d’al·legació

Les al·legacions s’han de presentar per correu electrònic a l’adreça del vostre àmbit:

INB_SOS_Acredita20-21@institutdenautica.barcelona

INB_IOGA_Acredita20-21@institutdenautica.barcelona

INB_EAS_Acredita20-21@institutdenautica.barcelona

PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DEFINITIUS A LA FASE DE PREINSCRIPCIÓ

La publicació dels resultats definitius de la fase d’inscripció serà a partir del 17 de desembre.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ AL PROCÉS ACREDITA’T 20/21

 • Termini de presentació de la sol·licitud de preinscripció: de l’1 al 28 de setembre de 2020. ATENCIÓ! Cada persona pot presentar la preinscripció per a un àmbit. La presentació de la preinscripció per més d’un àmbit, comporta l’anul·lació de totes les sol·licituds presentades per la mateixa persona.
 • Termini d’enviament de la documentació justificativa al centre seleccionat en primera opció: del 3 al 30 de setembre de 2020 (ambdós inclosos). Cal enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació justificativa de les dades al·legades a la sol·licitud telemàtica. Aquesta documentació es presentarà mitjançant correu electrònic, un cop escanejada, al centre escollit en primera opció. 
 • Les persones admeses hauran de presentar els documents originals quan el centre ho requereixi.
 • AVÍS! La Publicació dels resultats provisionals d’admesos, en llista d’espera, i exclosos de la preinscripció: al llarg del dia 18 de novembre de 2020.
 • Termini de reclamacions: tres dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació del resultat provisional de la preinscripció.
 • Publicació dels resultats definitius d’admesos, en llista d’espera, i exclosos de la preinscripció: a partir del 17 de desembre.

INFORMACIÓ ÀMBITS CONVOCATS A L’INB

A l’Institut de Nàutica s’hi  pot presentar tothom qui vulgui obtenir una acreditació oficial en algun dels següents àmbits:

 • Àmbit de Salvament i Socorrisme, oferim 30 places (més informació consulta aquí), si tens més dubtes ens pots escriure a l’adreça INB_SOS_Acredita20-21@institutdenautica.barcelona i et contestarem a partir de l’1 de setembre
 • Àmbit de Condicionament Físic (Instructor en Ioga), oferim 30 places  (més informació consulta aquí), si tens més dubtes ens pots escriure a l’adreça INB_IOGA_Acredita20-21@institutdenautica.barcelona i et contestarem a partir de l’1 de setembre
 • Àmbit Animació Socioesportiva, oferim 10 places (més informació consulta aquí), si tens més dubtes ens pots escriure a l’adreça INB_EAS_Acredita20-21@institutdenautica.barcelona i et contestarem a partir de l’1 de setembre

INFORMACIÓ PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ

Per participar-hi cal emplenar telemàticament la sol·licitud de preinscripció (aquí) i enviar per correu electrònic (a l’adreça que correspongui de les que tens més amunt):

 • La sol·licitud de preinscripció
 • El document Presentació de la documentació justificativa (el teniu en aquest enllaç, aquí).
 • La documentació justificativa dels requisits de participació, un cop escanejada, al centre escollit (consulta centres aquí). Les persones admeses hauran de presentar els documents originals quan el centre ho requereixi.

PER A MÉS INFORMACIÓ

La informació detallada sobre els àmbits, les places que es convoquen i els centres on es du a terme el procediment es pot consultar al web Acreditat i als punts d’informació i orientació (aquí).

——————————————————————————————————————————————————————————————

INFORMACIÓ PER ALS ASPIRANTS DEL PROCÉS ACREDITA’T 19/20

Inscripció al ROPEC

Una vegada tingueu el Certificat d’Unitats de Competència (amb totes les UCs d’una Qualificació demostrades) podeu fer la sol·licitud de registre al ROPEC (via telemàtica)+info

Sol·licitud del Certificat de Professionalitat al SOC

Per als qui esteu interessats, i és molt recomanable per a les persones Acreditades en Ioga, sol·liciteu també el Certificat de Professionalitat al SOC+info