Cicles Formatius Esports

Els cicles formatius d’ensenyaments esportius capaciten per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada.

Els cicles formatius d’ensenyaments esportius ofereixen la possibilitat d’obtenir les titulacions reglades (tècnic esportiu o tècnic esportiu superior) en diverses especialitats esportives, i capaciten per a la incorporació al mercat laboral en les professions d’entrenadors, directors, coordinadors esportius, etc.

A l’Institut de Nàutica de Barcelona

Els Ensenyaments esportius del nostre centre, es realitzen en modalitat compactada (un cicle formatiu en un curs acadèmic) o intenssiva (un cicle formatiu durant el periode d’estiu).

El GS de activitats de platja, al ser un cicle de FP  té una durada de dos cursos acadèmics

A més, tots els nostres alumnes d’ensenyaments esportius obtindran de forma paral·lela i gratuita el Curs de SVB (Suport Vital Bàsic) i DEA (Desfibril.lador Extern Automàtic), certificats oficials del Consell Català de Ressucitació (CCR) i  del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Per a realitzar les sessions pràctiques (piscina, vestidors), el centre té convenis amb altres entitats esportives, com ara el Club Natació Atlètic Barceloneta o el Club Natació Barcelona

Teniu la informació de cadascun dels ensenyaments al menú de la esquerra.