Cicles Formatius Esports

Els cicles formatius d’ensenyaments esportius capaciten per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada.

Els cicles formatius d’ensenyaments esportius ofereixen la possibilitat d’obtenir les titulacions reglades (tècnic esportiu o tècnic esportiu superior) en diverses especialitats esportives, i capaciten per a la incorporació al mercat laboral en les professions d’entrenadors, directors, coordinadors esportius, etc.

A l’Institut de Nàutica de Barcelona

Els Ensenyaments esportius del nostre centre, es realitzen en modalitat compactada (un cicle formatiu en un curs acadèmic) o intenssiva (un cicle formatiu durant el periode d’estiu).

El GS de activitats de platja, al ser un cicle de FP  té una durada de dos cursos acadèmics

A més, tots els nostres alumnes d’ensenyaments esportius obtindran de forma paral·lela i gratuita el Curs de SVB (Suport Vital Bàsic) i DEA (Desfibril.lador Extern Automàtic), certificats oficials del Consell Català de Ressucitació (CCR) i  del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Per a realitzar les sessions pràctiques (piscina, vestidors), el centre té convenis amb altres entitats esportives, com ara el Club Natació Atlètic Barceloneta

Teniu la informació de cadascun dels ensenyaments al menú de la esquerra.