“El dron aquàtic de neteja”

“El dron aquàtic de neteja”: projecte d’innovació i transeferència de coneixement desenvolupat de forma conjunta per l’Institut Poblenou i per l’Institut de Nàutica de Barcelona.

L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar un dron aquàtic de baix cost destinat a recollir la brossa surant de l’aigua del port, que disposi d’un mecanisme de recollida, i que estigui preparat per navegar sobre un medi aquàtic inestable, de forma autònoma, i amb itineraris programables i teledirigits.

Aquest projecte està promogut per la Autoritat Portuària de Barcelona, que en serà el seu promotor, i el portaran a terme dos instituts públics de Formació Professional, l’Institut Poblenou (ECAIB) i l’Institut de Nàutica de Barcelona (INB).