Sharing to learn

Fotografia: Logo projecte Sharing to Learn, Departament d’Ensenyament

Sharing to learn és un projecte singular que es va implementar per primera vegada al nostre institut durant el curs 2018-2019. Alguns alumnes de 4t de l’ESO, des de l’assignatura de Cultura i Valors, fan com a servei comunitari de Language Assistants. Assisteixen un cop per setmana a l’escola Rafael Casanova i col·laboren amb el professorat especialista de llengua estrangera per desenvolupar l’anglès oral amb els alumnes de primària i alhora ajuden a fomentar una actitud positiva vers l’aprenentatge d’aquesta llengua i la seva cultura. Sense dubte una experiència molt enriquidora per a totes dues bandes!

Professores responsables del projecte: Raquel Hernández i Mireia Estrada.