Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: direcció, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

 

Membres del Consell Escolar

Direcció
Ariadna Daura Lujan
Maria José Gómez Moreno
Toni Zanón Ferrús
Ajuntament
Javier López Herranz
Professorat
Mateo García Bejarano
Ernesto Guerola Adell
Ana Gutiérrez León
Diana Méntrida García del Rincón
Juanma Sánchez Salado
Vicky Santolaria Malo
Mares i Pares
Belén Lausín Castillejo
Yolanda Ramos Muñoz
Alumnat
Noelia Díaz Gutiérrez (E-41)
Ismael Casas Mateos (B-51)
Eva Herrador Pizarro (E-61)
PAS
Vicky Sans Hernández
Representant AMPA
Mª José Caballero Mancera