Generació Plurilingüe (GEP)

El GEP (Generació Plurilingüe) és un programa d’innovació pedagògica de tres anys de durada, la finalitat del qual és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat (en el nostre cas la competència en llengua anglesa). Per aquesta raó, les accions d’aquest programa s’orienten principalment a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a aquesta llengua durant tota l’ESO.

L’institut Rafael Casanova va iniciar aquest projecte durant el curs 2019-2020. Així, el professorat de Ciències i Educació física treballen conjuntament amb el professorat d’anglès del centre per implementar aquest projecte en les seves matèries i incorporen estratègies AICLE, d’aprenentatge basat en projectes i de treball cooperatiu amb l’objectiu de millorar la competència en llengua anglesa del nostre alumnat.

 

Professorat responsable del projecte: Ariadna Daura, María José Jiménez, Dani Perals i Óscar Sevillano.