Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme (GEP)

 

 

 

 

Professorat responsable del projecte: Ariadna Daura, María José Jiménez, Dani Perals i Óscar Sevillano.