Escolta’m

Resultat d'imatges de projecte escolta'm

Foto: ICE UB

L’ Escolta’m és un projecte de tutoria individualitzada que està emmarcat en el PAT (Pla d’Acció Tutorial). Vam iniciar aquest projecte l’any 2011-2012 i a hores d’ara hi participa tot l’alumnat d’ESO. Consisteix en què, de manera rotatòria, grups de 3 o 4 alumnes fan conversa de forma lliure amb el tutor amb la finalitat de crear un espai de confiança i vinculació. L’objectiu és millorar la convivència a l’aula i, en general, al centre educatiu i millorar els aprenentatges de l’alumnat.

Professora responsable del projecte: Núria Coma.