Aquí prou bullying

El projecte de convivència #aquiproubullying consisteix en prevenir, detectar i intervenir davant l’assetjament. En ell participa tota la comunitat escolar, especialment l’alumnat, qui actuarà com observador i agent actiu i compromès en la lluita contra l’assetjament alhora que adquirirà les actituds i els valors propis de la competència social i ciutadana.

Els objectius d’aquest projecte són:

  • Implicar la comunitat escolar davant els casos d’assetjament.
  • Potenciar el compromís actiu de l’alumnat en la prevenció i detecció dels casos d’assetjament.
  • Fomentar la gestió positiva dels conflictes.
  • Contribuir al desenvolupament personal i social de l’alumnat.

Equip impulsor del projecte: Núria Coma i Núria Gelabert, Mª Carmen Acosta, Laura Riu, Núria Mimbrero, Ernesto Guerola i Ana Gutiérrez.