DELF scolaire

El DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) i el DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) són diplomes oficials de llengua francesa atorgats pel Ministère de l’Éducation Nationale francès i dissenyats seguint les directrius del Marc Comú de Referència per les Llengües. Són diplomes reconeguts internacionalment i tenen una validesa permanent.

Des del curs 2017-2018, el seminari de francès prepara l’alumnat de l’institut Rafael Casanova per presentar-se a l’examen del DELF scolaire (el nivell B1 és requerit en moltes universitats espanyoles per l’obtenció del títol de grau), una prova en què s’avaluen les quatre destresses de comunicació: comprensió i expressió oral, comprensió i expressió escrita.

Professora responsable: Vicky Santolaria.