Equip humà (curs 2020-2021)

DoEquip directiu

 • Direcció: Ariadna Daura Lujan
 • Cap d’estudis: Maria José Gómez Moreno
 • Secretaria: Toni Zanón Ferrús
 • Coordinació pedagògica: Mireia Estrada Rodrigo
 • Coordinacions d’ESO:
 • 1r d’ESO: Cristina Armario
 • 2n d’ESO: Ana Gutiérrez
 • 3r d’ESO: Raquel Hernández
 • 4t d’ESO: Martín Rodríguez
 • Coordinació de Batxillerat: Ana Ma Anglada
 • Coordinació de pràctiques del Màster d’Educació: Laura Mora
 • Farmaciola: Àngels Piqué
 • Informàtica: José Luis Martínez
 • Google Classroom: Núria Masclans
 • Moodle del centre: Vanessa Atencia
 • Pàgina web i Instagram: Vicky Santolaria
 • Comissió de biblioteca: María José Jiménez i Laura Mora
 • Riscos laborals: Javier Aragón
 • Mediació: Núria Coma i Núria Gelabert
 • Auxiliar de conversa: Katherine Pittman

Caps de departament:

 • Català: Núria Gelabert
 • Castellà: Carmen Murillo
 • Matemàtiques: Ernesto Guerola
 • Ciències socials: Jordi Céspedes
 • Ciències naturals: Juanma Sánchez
 • Llengües estrangeres: María José Jiménez
 • Física i Química: Ana Gutiérrez
 • Visual i Plàstica: Martín Rodríguez
 • Música: Núria Canals
 • Tecnologia: Mateo García
 • Educació Física: Albert Pérez
 • Clàssiques: Jesús Llop
 • Orientació: Núria Coma
 • Religió: María José García

EAP: Mercè Feliu

Personal no docent:

 • Administració: Paqui Muriel i Vicky Sans
 • Consergeria: Pedro Donoso i Xavi Martínez
 • Personal de neteja: M. Carmen Muñoz, Inma Pérez, Maribel Sanchón
 • Personal de manteniment: Francesc Millàs
 • Educadora d’Educació Especial (SIEI): Mari Carmen Acosta

 

Tutories:

Cal concertar entrevista prèviament trucant al centre o deixant nota a consergeria (entre parèntesi les hores de visita dels tutors).

PRIMER D’ESO

E11: Ana Montero

E12: Virginia Sánchez

E13: Belén Iglesias

E14: Dani Perals

E15: Ana Awad

E16: Xavier Escanez

E17: Gemma Nadal

E18 (SIEI): Gemma Nadal

SEGON D’ESO

E21: María Giménez

E22: Jorge López

E23: Marisa Yuste

E24: Núria Canals

E25: Diana Méntrida

E26: Marta Milà

E27: Javier Aragón

E-28 (SIEI): Núria Canals

TERCER D’ESO

E31: Juanma Sánchez

E32: Núria Masclans

E33: Àngels Suárez

E34: Àlex Barragán

E35: Pep Badia

E36: Helena Beleta

E37: Àngels Piqué

QUART D’ESO

E41: Laila Oulad-Larbi

E42: David Padrón

E43: Cary Sabiote

E44: Victòria Moreno

E45: Eugènia Alcañiz

E46: Guillermo Rojo

E47: Álvaro Martínez

BATXILLERAT

B51: Alicia Salisa

B52: Óscar Sevillano

B53: Dèlia Ribas

B54: Laura Mora

B61: Laia Figueras

B62: Ana Anglada

 

 

Aula d’acollida: Dolors Tohà

 

Atenció: per conéixer el nom de tot el professorat que forma part del nostre centre educatiu, consulteu l’apartat “Departaments didàctics”.