Educació física

Professorat del departament
 edfisica Albert Pérez – Cap de Departament

Teresa Caraltó – Tutora 1r ESO

Edu Cuberos

Óscar Sevillano – Tutor 2n ESO

Laura Riu