Serveis digitals

                                             Font: Pixabay CC0 Creative Commons

Aquí trobareu un llistat amb els diferents serveis en línia que ofereix l’institut. Si cliqueu a sobre podreu accedir-hi directament:

Aplicatiu famílies

Moodle del centre

Blogs:

          Aula de música Institut Rafael Casanova

          Blog de la biblioteca del centre

          Blog d’anglès de la professora Cristina Armario                     

          Blog de francès 

          Blog de la SIEI