Projecte de reutilització de llibres

Benvolgudes famílies,

Durant el curs 2019-2020, l’AMPA, conjuntament amb la direcció del centre, i amb l’aprovació del Consell Escolar, continuarà oferint el Projecte de Reutilització de llibres de text amb l’empresa IDDINK. Aquí podeu veure Com podeu comprar els llibres:

Altres informacions sobre el erojecte de reutilització de llibres de text: Com tractar-los? i Com retornar-los?