La #Bibliorevolució en marxa. Projecte i activitats del mes de març

Com ja es va explicar en aquesta pàgina web, l’Institut Pla de l’Estany ha estat seleccionat per formar part de la Biblio(r)evolució (o #bibliorevolució a les xarxes), un projecte de la Fundació Jaume Bofill que vol repensar els usos de les biblioteques escolars a primària i secundària. L’objectiu és que aquestes biblioteques escolars esdevinguin models de biblioteca escolar com agent innovador i catalitzador del canvi educatiu, amb finalitats com ara potenciar l’accés a continguts de qualitat per al desenvolupament d’habilitats i competències claus per al segle XXI (alfabetitzacions múltiples, pensament crític, etc.), estimular la participació activa de l’alumnat en la construcció del coneixement o potenciar l’accés, formació i creació a la cultura digital.

A la Biblio(r)evolució s’hi van presentar 145 centres, dels quals en van ser seleccionats 30, entre els quals, com dèiem, el nostre. A les comarques gironines també van ser seleccionats l’Escola Vicens Vives de Roses, els Instituts El Pedró de L’Escala i l’Illa de Rodes de Roses, i l’Escola Frigolet de Porqueres, de la qual som un dels dos instituts adscrits.

La nostra biblioteca disposa d’un espai ampli, amb diversos ordinadors, i força taules i cadires. Tenim un fons important, catalogat amb el programa Pèrgam, que es va implementar amb el programa puntedu de la Generalitat de Catalunya, i també disposa d’un docent-bilbliotecari, que cataloga el fons i obre durant els esbarjos.

Com a punts febles, s’ha de destacar que el fons digital és pràcticament inexistent. També, que mentre que la part dels llibres de ficció és molt consultada pels alumnes, la part de no-ficció gairebé no s’usa i necessitaria una actualització i revaloració. L’institut tampoc no disposa de recursos per obrir més hores fora dels esbarjos ja esmentats.

A partir d’aquesta diagnosi, el projecte que vam presentar a la Biblio(r)evolució partia de dos elements fonamentals.

 1. En primer lloc, que era impossible ampliar l’horari a la tarda per oferir serveis fora de l’horari escolar, i que, de fet, segurament no cal perquè ja hi ha molt bones biblioteques públiques properes al centre, la Biblioteca Carles Fontserè de Porqueres i, una mica més allunyada, la Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany de Banyoles.
 2. En segon lloc, que calia aprofitar els punts forts de l’Institut per projectar la biblioteca del centre i que un element important podia ser l’existència dels cicles formatius d’informàtica, el CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX) i el CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM) i plantejar un projecte centrat en l’àmbit digital: la biblioteca escolar com agent d’impuls i participació activa a la cultura digital.

Havent estat seleccionat el nostre projecte ja hem dut a terme tot d’actuacions. Les del mes de març:

 1. Hem constituït oficialment el grup impulsor que, per facilitar les reunions, està format només per docents alhora que hem acordat la constitució d’un grup assessor extern per al qual ja hem fet els primers contactes i que es constituirà properament. 
 2. Hem refermat els objectius que ens havíem plantejat en el projecte, que, de forma genèrica podríem concretar d’aquesta manera:
  • Context: món creixentment digital en el qual el paper continua tenint la seva utilitat
  • Objectius: potenciar l’aprenentatge com a recerca / descoberta / investigació, i potenciar la vessant comunicativa de l’aprenentatge, tot amb l’eix central dels recursos digitals.
  • Estratègies: Integrar i potenciar dinàmiques ja existents, i crear-ne de noves
 3. Hem iniciat ja algunes de les accions concretes que proposàvem al projecte:
  • Els alumnes de DAM ja estan dissenyant el nou programa de gestió de la biblioteca, que ha de permetre la gestió del fons i facilitar el seu coneixement
  • Ja està en marxa el procés de revisió del fons en paper que han de dur a terme els departaments didàctics
 4. El repte que ens proposem té com a objectiu donar coherència al conjunt d’actuacions que volem dur a terme per assolir els nostres objectius.
  • Hem determinat els rols de l’equip impulsor, hem analitzat els reptes del nostre centre, hem analitzat els usos actuals de la biblioteca, hem analitzat les accions de mediació, hem fet l’anàlisi de la col·lecció
  • Estem definint el nostre repte i el concretarem de forma participativa amb el consell assessor, el claustre i els alumnes.