CFGM Atenció a la dependència (APD) en Dual

APD: Atenció a persones en situació de dependència

El Cicle formatiu (CFGM) d’Atenció a persones en situació de dependència (APD), en formació d’alternança dual, és un cicle que té una durada de 2.000 hores i que es basa en l’aprenentatge i formació de tenir cura de les persones amb diferents característiques i necessitats. La formació d’alternança dual implica que una part del currículum del cicle s’imparteix al centre educatiu i una altra part del currículum s’adquireix a través de l’experiència laboral en empreses del sector de la dependència de la comarca del Pla de l’Estany, en forma de beca o de contracte laboral, fet que implica que l’estada formativa és remunerada. Aquest cicle es va iniciar el curs 2014-2015.

DOCÈNCIA

Mòduls professionals a 1r curs

Mòdul professional Denominació oficial hores
MP1 Organització de l’atenció a les persones 44
MP2 Atenció Sanitària 118
MP3 Atenció Higiènica 55
MP4 Atenció i suport psicosocial 66
MP5 Característiques i necessitats 132
MP7 Suport domiciliari 110
MP8 Suport en la comunicació 66
MP9 Destreses socials 99
MP10 Primers auxilis 66
MP11 FOL 33
MP15 FCT 200
MP0 Dual 740

Mòduls professionals a 2n curs

M P Denominació oficial hores
MP1 Organització de l’atenció a les persones 57
MP4 Atenció i suport psicosocial 99
MP5 Característiques i necessitats 10
MP7 Suport domiciliari 88
MP6 Teleassistència 66
MP12 EiE 50
MP13 Anglès tècnic 99
MP11 FOL 49
MP14 Síntesi 33

CURRÍCULUM

Podeu consultar el currículum aquí.

SORTIDES i ACTIVITATS

  • Residència La Solana (Banyoles)
  • ExpoJove (Girona)
  • Sortida a la Clínica Salus Infirmorum de Banyoles (àrea quirúrgica)
  • Seminaris i xerrades de la Clínica Salus Infirmorum, de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany i seminaris organitzats per l’Institut Pla de l’Estany.
  • Xerrada sobre RCP i DEA per part de Dipsalut de Girona.

En aquestes adreces trobareu més informació.