Servei d’assessorament i reconeixement, i borsa de treball

El Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu i el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials són dues actuacions regulades a la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

Podeu Consultar:

POSSIBILITAT IMMEDIATA DE CURSAR, AL PROPI INSTITUT, ELS MÒDULS NO RECONEGUTS, AMB MESURES FLEXIBILITZADORES

Els alumnes que hagin realitzat el procés d´Assessorament i Reconeixement podran, si els sembla pertinent, començar a cursar els mòduls (assignatures) no reconeguts o pendents a partir de setembre, prèvia matrícula al centre, en horari compatible amb la feina i amb mesures flexibilitzadores (assistència a classe de només el 50% i seguiment tutorial personalitzat). D´aquesta manera,i amb l´assoliment corresponent dels mòduls, aconseguirien el títol d´APD (Tècnic en Atenció a persones en situació de Dependència).

Aquelles persones que finalitzen el procés d´Assessorament-Reconeixement assisteixen a classe amb aquestes condicions, i mantenint l´horari de la feina personal, amb molt bons resultats.

Borsa de treball

L’Institut Pla de l’Estany ofereix un servei de borsa de treball d’alumnes titulats en els CFGM següents:

 • Atenció a les Persones en situació de dependència
 • Sistema microinformàtics i xarxes

Què heu de fer?

 • Si sou un ex-alumne, envieu un curriculum a l’adreça borsadetreball@inspladelestany.cat
 • Si sou una empresa, envieu un correu electrònic a l’adreça borsadetreball@inspladelestany.cat, fent constar en el mateix la següent informació:
  • Dades de l’empresa (nom, sector, activitat principal, ubicació…)
  • Nom i cognom, telèfon i correu electrònic de la persona de contacte i càrrec que ocupa a l’empresa.
  • Dades referents a l’oferta de treball indicant sobretot quines són les tasques que ha de realitzar la persona a contractar. Aquestes són indispensables per definir bé el perfil professional.

  Una vegada rebut aquest correu electrònic, el centre el respon adjuntant els currículums que millor s’ajustin a la sol·licitud realitzada. A partir d’aquest moment, la resta de gestions (trucades, entrevistes, etc.) ja les realitza l’empresa. És molt important comunicar al centre la resolució del procés de selecció per procedir a donar de baixa del servei a l’alumne contractat.