Batxillerat

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral. Al nostre centre es cursen les modalitats d’Humanitats i ciències Socials i de Ciències i tecnologia.

Us podeu descarregar la guia del batxillerat al nostre centre:

El Batxillerat 2020-22 (vista en pdf) (vista com a publicació d’issuu)
El Batxillerat 2019-21

El treball de recerca és un treball d’investigació que ha de realitzar tot l’alumnat de batxillerat. Es comença 1r de Batxillerat i s’acaba a 2n. Aquest treball:

  • És una petita investigació dirigida per un professor/a tutor/a
  • Pot estar emmarcat dins d’una matèria o pot ser interdisciplinar
  • Equival a 2 crèdits i representa el 10% de la qualificació final del batxillerat.
  • S’avalua tenint en compte l’actuació durant la realització del treball, l’informe escrit i la presentació oral.

Us podeu descarregar la guia del Treball de recerca de Batxillerat al nostre centre:

Promoció 2020-22

Promoció 2019-21

Promoció 2018-20

Us podeu descarregar els resums de les programacions i els criteris d’avaluació de totes les matèries: