FP dual

La formació en alternança i dual combina l’aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica, augmentant la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.

Al nostre institut, dos cicles formatius es cursen en aquesta modalitat:

  1. CFGM Atenció a la dependència (APD) en Dual (consulta la nostra pàgina web)
  2. CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM) en Dual (consulta la nostra pàgina web)

Més informació:

La formació professional dual a Catalunya.

Web del projecte de Formació Professional dual.

Difusió de la FPdual amb el suport del Fons Social Europeu i el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Mira el nostre video!!