CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes (SMX)

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX)

Al nostre centre, i dins la família d’informàtica, s’ofereixen els estudis dels cicles de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (Grau Mitjà) i el de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (Grau Superior).

El cicle de Sistemes Microinformàtics i Xarxes, dóna als alumnes que han acabat l’ESO la possibilitat d’obtenir un títol de tècnic. A partir d’aquí poden optar per incorporar-se al món laboral, estant capacitats per a configurar i mantenir sistemes informàtics i xarxes d’ordinadors. També poden optar per continuar els seus estudis i una opció lògica és matricular-se en el cicle de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, que també poden cursar en aquest institut.

El cicle de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma capacita als alumnes per a desenvolupar i mantenir aplicacions informàtiques en les diverses plataformes tecnològiques modernes. Quan l’alumne el supera, obté el títol de tècnic superior. Aquest cicle s’imparteix en modalitat dual. Els alumnes fan pràctiques a les empreses cobrant un sou.

Informació oficial del CFGM SMX

DOCÈNCIA

Mòduls professionals de 1er

 M.P.  Nom breu  Denominació oficial  Hores
 SO1  Sistemes Operatius 1  Sistemes operatius monolloc  132h
 X  Xarxes  Xarxes locals  165h
 HW  Hardware  Muntatge i manteniment d’equips  198h
 OFI  Ofimàtica  Aplicacions ofimàtiques  165h
 AN  Anglès   Anglès  99h
 FOL  Formació i orientació laboral  Formació i orientació laboral  66h*

* RISC de 2on pertany també a FOL

Mòduls professionals de 2on

 M.P.  Nom breu  Denominació oficial  Hores
 SO2  Sistemes Operatius 2  Sistemes operatius en xarxa  132h
 SERV  Serveis  Serveis de xarxa  165h
 WEB  Web  Aplicacions web  198h
 SEG  Seguretat  Seguretat informàtica  132h
 RISC  Riscos laborals  Formació i orientació laboral  33h
 EiE  Empresa i iniciativa emprenedora  Empresa i iniciativa emprenedora  66h
 FCT  Pràctiques en empresa  Formació en centres de treball  350h*
 SIN  Síntesi  Síntesi  99h

* si no es disposa de reduccions per haver treballat abans

CURRÍCULUM

Podeu consultar el currículum oficial del cicle aquí (a l’apartat CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes,  de la família d’Informàtica i Comunicacions)

SORTIDES (algunes)
Mare Nostrum (Barcelona)
Serveis Web (Fornells de la Selva)
Delegació de la Generalitat (Girona)
Jutjats de Girona
Expo Jove (Girona)

PROJECTES SOLIDARIS
Donació de sang

WEB DEL CICLE FORMATIU D’INFORMÀTICA DE L’INSTITUT DEL PLA DE L’ESTANY (MOODLE):