L’institut

L’Institut Pla de l’Estany fa anys que es dedica a la formació en la triple vessant de l’Ensenyament Secundari Obligatori, el Batxillerat i els Cicles Formatius, cercant sempre la formació integral dels nostres alumnes i la seva atenció individualitzada.

Per a aquesta tasca comptem amb un sòlid equip de vora 60 professors i professores, el suport del PAS, unes famílies compromeses, una AMIPA activa i la voluntat d’aprendre dels nostres alumnes.

Us donem la benvinguda al nostre portal web, un espai virtual que vol acostar el nostre institut a tota la comunitat educativa i a la societat en general. Hi trobareu l’organització del centre, el nostre projecte educatiu, els professionals que hi treballem i les activitats que desenvolupem al llarg del curs.