Orienta’t amb les millors eines

orientat

 

 

 

 

En aquesta pàgina hi trobareu:

  1. En primer lloc, guies dels estudis post-obligatoris
  2. En segon lloc, links d’orientació

1. Guies del estudis post-obligatoris:

(amplia les presentacions per a veure-les més bé)

Perspectiva general dels estudis

Si tinc el títol d’ESO:

Batxillerat:

Formació Professional:
Règim especial: Arts i esports:

Si NO tinc el títol d’ESO:

Escola d’Adults:

Programes de Formació i Inserció (PFI):

Programes de Promoció Professional (PPP):

Necessitats educatives especials: Itineraris formatius específics (IFE)

2. Links d’orientació per als estudis post-obligatoris:

El Batxillerat

La Formació Professional

Ensenyaments de règim especial i altres

Les universitats

QPE

L’accés a la Universitat

L’accés al món laboral