Seguiment individualitzat

Estratègies diverses

Despleguem diverses estratègies per assolir un bon aprenentatge i una atenció individualitzada a cada alumne en els seus estudis: grups flexibles i de reforç, desdoblaments, optatives d’ampliació, i projectes transversals per assolir un aprenentatge significatiu i adaptat a la realitat actual. Malgrat que la ràtio d’alumnes per aula fixat per la Generalitat és de 30, a més de la meitat de les aules de 1r d’ESO treballem amb una ràtio d’entre 15 i 23 alumnes.

Tutories i orientació

Cada alumne té un tutor o tutora que en fa el seguiment individual i que s’entrevista amb la família almenys una vegada durant el curs i us atén sempre que ho necessiteu. Rebreu un informe qualitatiu poc després de començar el curs i un altre informe per trimestre, recolzats amb comentaris.

En els cursos superiors, l’alumnat rep orientació sobre el seu futur acadèmic i, si escau, laboral.

 

Eines al vostre servei

Les famílies podeu fer el seguiment de l’assistència a l’institut i de qualsevol incidència que pugui passar amb la intranet d’ieduca. Els alumnes disposen d’un correu corporatiu i de totes les eines de google, que són usades amb criteri i amb finalitats educatives. Es fa formació d’internet segura i de l’ús racional dels mòbils. Disposem de nombrosos ordinadors per a desenvolupar les competències digitals.

 

Busquem l’excel·lència

Excursions, sortides culturals i científiques, tallers, concursos, … són eines de l’entorn que utilitzem per assolir un aprenentatge significatiu i desenvolupar les potencialitats de tot l’alumnat. La First Lego League, el Llegim Ciència de la Universitat de Vic, el concurs CRACS de la Universitat de Girona, o els concursos de relat en català i castellà de la Coca-Cola en són alguns exemples. Som centre col·laborador de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona.

 

 

Potenciem les llengües estrangeres

Garantim el ple coneixement en tots els registres del català i del castellà. Potenciem l’anglès com a tercera llengua amb la figura d’un auxiliar de conversa nadiu i del francès com a quarta llengua. Tenim convenis per ajudar l’alumnat a presentar-se a les acreditacions oficials de Cambridge, DELF i de l’Escola Oficial d’Idiomes. Organitzem l’English Day i viatgem a Dublín amb estades en famílies nadiues.

 

Ens formem com a persones

L’adolescència és un moment clau de la vida i l’acompanyament i la formació integrals i no només acadèmica són fonamentals. Ho potenciem a través de tallers de tutoria i de programes com el “Sigues tu” de la Diputació de Girona. Fomentem l’emprenedoria amb optatives com la formació anual d’una cooperativa. Potenciem el voluntariat i som pioners en el servei comunitari, en el qual participem amb el banc dels aliments, la donació de sang, la recollida de roba usada i la cursa de la dona, tot amb organitzacions del nostre entorn a través de la metodologia de l’aprenentatge – servei.

Ens preocupem per les persones i no només per les seves notes.

 

Passeu a 1r d’ESO