Innovació

Posem com a base de la nostra tasca projectes d’innovació del Departament d’Educació o d’entitats de reconegut prestigi. En una societat canviant, la rutina ja no és una opció, però per innovar cal tenir també bons punts de referència. Aquests són els nostres:

El model Competencial Orientador SCAP, una proposta concreta i realista de promoure un ensenyament basat en la connexió de l’aprenentatge de l’alumne dins l’entorn escolar amb l’entorn no escolar i l’èxit entès com a formació per a l’autonomia de l’alumne.

El Projecte de Qualitat i millora contínua, dedicat a obtenir la ISO9001:2015 en un termini breu de temps.

Xarxa de Competències bàsiques: equip de docents que desenvolupen el treball per competències als seus centres i col·laboren entre ells.

Programa STEAMCat, creat durant el curs 2018-19, que, té per objectiu generar i potenciar l’interès de l’alumnat  vers les ciències, la tecnologia i les matemàtiques. Primer institut de les comarques gironines a formar-ne part oficialment.

ILEC impuls a la lectura: potencia la lectura de manera sistemàtica com a mitjà per millorar el rendiment escolar

Escola Nova XXI: reforça l’aposta de l’Institut per la innovació educativa i per a l’aprenentatge actiu

Biblio(r)evolució: projecte de la Fundació Jaume Bofill per impulsar les biblioteques escolars

FP Dual als cicles formatius: aprendre tot treballant.

Llegeix més sobre els nostres programes d’innovació educativa

 

Passeu a Seguiment individualitzat