NOFC (Normes d’organització i funcionament del centre)

Normes d’organització i funcionament del centre

El professorat té disponible un extracte de la normativa al dossier del professorat. Tot seguit us anotem un breu resum per a alumnes d’ESO i Batxillerat i un altre per a Cicles Formatius

CONSELLS I NORMES PER A UN BON CURS (ESO I BATXILLERAT)

 1. El vostre primer dret i el vostre primer deure és estudiar. Això inclou portar el material que es necessita, atendre les instruccions del professorat, realitzar les tasques encomanades i tenir un bon comportament.
  • Un mal comportament pot fer suspendre una assignatura encara que les notes siguin bones, i implicarà l’acumulació de faltes i/o l’expulsió de l’aula i de l’institut
 2. En totes les assignatures d’ESO es tindran en compte els següents elements per a avaluar: el comportament i l’actitud davant de totes les activitats de l’institut, les tasques realitzades a classe, les activitats d’avaluació de competències bàsiques, les activitats d’avaluació d’aprofundiment de les competències, i els deures.
  • Amb aquests elements, l’avaluació serà personalitzada
  • La nota de 4t d’ESO tindrà en compte els resultats obtinguts a la prova externa de competències bàsiques
 3. Per fer bé les classes cal començar-les a l’hora i en ordre. El primer timbre és per anar a classe, el segon per a començar-la. No badeu en els canvis d’aula. Si no arribeu a l’hora us posaran un retard i l’acumulació de retards suposa una falta. És el professor el que autoritza a acabar la classe i sortir de l’aula. A la darrera hora de classe deixeu l’aula ordenada i amb les cadires a sobre de la taula.
 4. Si un dia no podeu anar a classe, cal trucar al matí per avisar (telf. 972580793). Si aquell dia teniu alguna prova, el professor us podrà demanar que justifiqueu l’absència amb un justificant mèdic o document oficial.
 5. Us recomanem que porteu una mica de menjar per a l’hora d’esbarjo (també el podeu comprar al bar). Tanmateix, no es pot menjar dins de l’edifici, només al pati.
 6. No és necessari portar el mòbil a l’institut i en cap cas es pot fer servir per a res dins de l’edifici, a menys que el professor ho indiqui. El podeu fer servir al pati, però no per gravar o fer fotos a altres alumnes o professors i menys per publicar aquestes imatges a les xarxes socials. Fer-ho suposa una falta greu.
 7. No us baralleu sota cap concepte, ja que, a part que podeu prendre mal, sereu sancionats. En cas de tenir algun conflicte acudiu a un professor. Hi ha un servei de mediació que us ajudarà a fer les paus.
 8. Està absolutament prohibit per als alumnes de totes les edats portar, consumir o convidar / incitar a altres al consum de tabac, alcohol o qualsevol tipus de droga. Aquesta prohibició s’estén a tot el recinte del centre i als seus accessos. Incomplir-ho suposa una falta molt greu.
 9. Per a facilitar la identificació de tots els alumnes, evitar riscos en la realització d’activitats de taller i laboratori, i evitar la picaresca a les proves d’avaluació:
  • No es permet accedir al recinte de l’institut amb el cap cobert amb gorres, caputxes posades, cascos, ni res semblant.
  • La direcció autoritzarà a l’alumnat de les famílies que per raons religioses o de consciència ho demanin a portar el cap tapat amb un mocador no gaire gran que permeti de visualitzar la cara, les orelles i les espatlles.
  • L’alumnat amb cabells llargs se’l recollirà a indicació del professorat

CONSELLS I NORMES PER A UN BON CURS (CICLES FORMATIUS)

 1. El vostre primer dret i el vostre primer deure és estudiar. Això inclou portar el material que es necessita, atendre les instruccions del professorat, realitzar les tasques encomanades i tenir un bon comportament.
  • Un mal comportament pot fer suspendre una assignatura encara que les notes siguin bones, i implicarà l’acumulació de faltes i/o l’expulsió de l’aula i de l’institut
 2. Per fer bé les classes cal començar-les a l’hora i en ordre. El primer timbre és per anar a classe, el segon per a començar-la. No badeu en els canvis d’aula. Si no arribeu a l’hora us posaran un retard i l’acumulació de retards suposa una falta. És el professor el que autoritza a acabar la classe i sortir de l’aula. A la darrera hora de classe deixeu l’aula ordenada i amb les cadires a sobre de la taula.
 3. Si un dia no podeu anar a classe, cal trucar per avisar (telf. 972580793). Si aquell dia teniu alguna prova, el professor us podrà demanar que justifiqueu l’absència amb un justificant mèdic o document oficial.
 4. Si porteu menjar, tingueu en compte que no es pot menjar dins de l’edifici, només al pati.
 5. En cap cas es pot fer servir el mòbil dins de l’edifici, a menys que el professor ho indiqui. El podeu fer servir al pati, però no per gravar o fer fotos a altres alumnes o professors i menys per publicar aquestes imatges a les xarxes socials. Fer-ho suposa una falta greu.
 6. Tampoc es pot fer servir cap altre aparell electrònic ni semblant dins de l’edifici ni dins de les classes, com ara cascos de música o semblants, a menys que el professorat ho autoritzi de manera extraordinària i temporal.
 7. Les baralles són sancionades. En cas de tenir algun conflicte acudiu a un professor. Hi ha un servei de mediació que us ajudarà a fer les paus.
 8. Està absolutament prohibit per als alumnes de totes les edats portar, consumir o convidar / incitar a altres al consum de tabac, alcohol o qualsevol tipus de droga. Aquesta prohibició s’estén a tot el recinte del centre i als seus accessos. Incomplir-ho suposa una falta molt greu.
 9. Per a facilitar la identificació de tots els alumnes, evitar riscos en la realització d’activitats de taller i laboratori, i evitar la picaresca a les proves d’avaluació:
  • No es permet accedir al recinte de l’institut amb el cap cobert amb gorres, caputxes posades, cascos, ni res semblant.
  • La direcció autoritzarà a l’alumnat de les famílies que per raons religioses o de consciència ho demanin a portar el cap tapat amb un mocador no gaire gran que permeti de visualitzar la cara, les orelles i les espatlles.
  • L’alumnat amb cabells llargs se’l recollirà a indicació del professorat