Eleccions Consell Escolar 2014

Normativa

  • Resolució ENS/2160/2014, de 16 de setembre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.
  • Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius
  • Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació
  • El Consell Escolar dels centres Públics (aspectes destacats)
  • Procés electoral per renovar els membres dels consells escolars

General

PROFESSORAT ALUMNAT FAMÍLIES
Carta informativa del desenvolupament de tot el procés electoral Carta informativa del desenvolupament de tot el procés electoral Carta informativa del desenvolupament de tot el procés electoral
Full de presentació de candidatures Full de presentació de candidatures Full de presentació de candidatures
Full de petició per a actuar desupervisor/ra Full de petició per a actuar desupervisor/ra
Acta sorteig integrants Mesa Acta sorteig integrants Mesa Acta sorteig integrants Mesa
Acta constitució Mesa i aprovació cens Acta constitució Mesa i aprovació cens Acta constitució Mesa i aprovació cens
Acta aprovació candidatures Acta aprovació candidatures Acta aprovació candidatures
Llista candidatures amb fotografies Llista candidatures amb fotografies Llista candidatures amb fotografies
Paperetes de votació Paperetes de votació Paperetes de votació
Acta votació Acta votació Acta votació