Chromebooks

Adquisició de chromebooks

La compra de chromebooks es pot fer per mitjà de l’empresa FDOS Sofware. Els avantatges que comporta per a les famílies són:

  • Lliurament dels ordinadors al centre el primer dia de curs.
  • Gestió de les llicències de Google.
  • Facilitat de gestió de les avaries i reparacions (si es produeixen).

ChromeBooks FDOS – Curs 2021-2022 .

Les famílies poden optar per adquirir el chromebook en un altre proveïdor. però per a poder fer servir tots els serveis del centre és necessari comprar una llicència per a dispositiu Google Chrome a fi que pugui ser gestionat per l’organització Institut Cabrils.

Informacions sobre reparacions