Confirmació de plaça curs 2020-2021

Procés de matriculació

Els dies 2,3 4 i 5 de juny de 2020 es durà a terme el procés de confirmació de plaça per als alumnes matriculats al centre.

Ateses les actuals circumstàncies provocades pel confinament, el procés es durà a terme telemàticament per mitjà de la plataforma IEDUCA . Cada família rebrà una notificació per correu electrònic i s’haurà d’autenticar a la plataforma per emplenar el formulari de confirmació de plaça, actualització de dades i opcions de matrícula. Vegeu el

de demostració.

S’atendran consultes sobre el procés a la direcció de correu matricula@inscabrils.cat així com consultes telefòniques els dies 3 i 4 de juny de 10 a 13 al telèfon del centre 937 531 198.

Documentació:

Caldrà lliurar la següent documentació per via telemàtica.

 • Full de confirmació de plaça i actualització de dades.
 • Resguard d’ingrés de la quota de material.
 • Resguard d’ingrés de la quota de l’AMPA.
 • Els alumnes que vulguin al·legar l’existència de qualsevol limitació física que els impedeixi seguir amb normalitat les classes d’Educació Física hauran de presentar un Certificat Mèdic Oficial.
Informacions:
 • Per a informacions, anuncis i notícies consulteu: http://www.inscabrils.cat
 • Llistes de llibres per al curs 2020-2021: es publicaran al tauler d’anuncis de l’Institut i al portal web abans del dia 30 de juny 2020.
 • Calendari d’inici del curs 2020-2021: es publicarà al tauler d’anuncis de l’Institut i al portal web abans del dia 30 de juny 2020.
Quota de material
Quota de material escolar

Degut a les circumstàncies excepcionals per l’epidèmia de coronavirus SARS-CoV-2 que estem vivim aquest 3r trimestre del curs 2019-20 i per compensar els efectes que el tancament del centre ha tingut en la quota de material que les famílies van abonar, es rebaixa la quota de material escolar del curs 2020-21 un 20% respecte al curs 2019-20. Aquest 3r trimestre no hi ha hagut despeses de material escolar, tot i que s’han mantingut les despeses de connectivitat i gestió telemàtica de la plataforma IEDUCA

 • Quantitat: 52,00 €/curs per alumne. Pels alumnes amb carnet de família nombrosa o monoparental vigent la quantitat és de 40,00 €/curs per alumne (caldrà justificar el ser família nombrosa o monoparental amb el carnet corresponent).
 • Concepte: Pagar l’assegurança escolar i despeses de material didàctic que es subministrarà al llarg del curs als alumnes.
  • Agenda escolar.
  • Fulls d’exercicis, proves i altres fotocòpies que s’aniran lliurant en les diverses assignatures.
  • Fulls informatius.
  • Dossiers i materials per al Treball de síntesi.
  • Material fungible de laboratori, taller i aula de dibuix
  • Material didàctic per compartir en matèries optatives: dossiers, llibres, …
  • Quota de la plataforma educativa IEDUCA de comunicació amb les famílies
Forma de pagament

El pagament de la quota es farà mitjançant la plataforma IEDUCA o l’aplicació mòbil iEduca/TokApp. El centre us enviarà l’ordre de pagament al vostre mòbil o al e-mail la setmana del 8 de juny.