Calendari del curs 2019-2020

PLANIFICACIÓ DEL CURS 2019 – 2020

9/9/19

17.30: Reunions inicials amb les famílies dels alumnes de 1r i 2n d’ESO

10/9/19

17.30: Reunions inicials amb les famílies dels alumnes de 3r i 4t d’ESO

12/9/19

INICI 1a AVALUACIÓ i 1r QUADRIMESTRE

11/10/19

Sortides tutorials

8 i 9/10/19

Recuperació de matèries pendents de cursos anteriors

31/10/19

Lliurament d’informes d’avaluació inicial

1/11/19

Festiu

4/11/19

Festiu de lliure disposició

6/12/19

Festiu

9/12/2019

INICI 2a AVALUACIÓ

20/12/19

Lliurament de butlletins de la 1a avaluació / Activitats de Nadal

21/12/19 – 7/1/20

Vacances de Nadal

15 i 22/1/20

Tarda: Recuperació de la 1a avaluació

3/2/20

INICI 2n QUADRIMESTRE

12-13/2/20

Proves externes d’avaluació de 4t d’ESO

21/2/20

Carnestoltes

24/2/20

Festiu de lliure disposició

16/3/2020

INICI 3a AVALUACIÓ

20/3/20

Festiu local

27/3/20

Lliurament de butlletins de la 2ª avaluació

1, 2 i 3/4/20

Projecte de recerca de 4t

4/4/20 – 13/4/20

Vacances de Setmana Santa

22/4/20 i 29/4/20

Recuperació de la 2a avaluació

23/4/20

Sant Jordi

27/4/20

Lliurament dels treballs del projecte de recerca de 4t

30/4/20

Festiu de lliure disposició

13/5/20

Tarda: Exposició dels treballs del projecte de recerca de 4t

27/5/20

Recuperació del projecte de recerca de 4t

1/6/20

Festiu local

12/6/20

Lliurament de butlletins de la 3a avaluació

15 – 19/6/20

Activitats de final de curs:

  • 15 – 19/6/20 Treballs de síntesi de 1r, 2n i 3r d’ESO

  • 15 – 17/6/20 Sortida TS2 al Delta de l’Ebre

  • 15 – 18/6/20 Viatge de 4t d’ESO

19/6/20

FINAL DE CURS

22-23/6/20

Proves extraordinàries de recuperació

24/6/20

Festiu

26/6/20

Lliurament de butlletins de les avaluacions finals (ordinària i extraordinària)

Atenció de possibles reclamacions de notes

29/6/20

Atenció de possibles reclamacions de notes

30/6/20

Resolució de reclamacions de notes