Aplicatiu de comunicació amb les famílies

El curs 2019-2020 es posa en marxa un nou sistema de comunicació amb les famílies per mitjà de la plataforma IEDUCA:

http://inscabrils.ieduca.com

Cada família rebrà per correu electrònic les credencials que li permetran rebre les informacions personalitzades de la seva filla o fill sobre assistència, comunicació amb les persones tutores, horaris, … entre d’altres.

Espot accedir a la plataforma per mitjà d’un navegador instal·lat en un ordinador o per mitjà d’una aplicació. Podeu veure les guies següents: