A.K.A.

A.K.A. (Also Know As) narra un drama sobre la identitat a través del monòleg del seu protagonista, l’adolescent Carlos. L’alumnat de Tercer ha tingut l’oportunitat de veure aquesta obra, seriosa, profunda i formulada d’una manera accessible, atractiva i elèctrica. Interpretada magistralment per l’actor Lluís Febrer, toca plenament l’epicentre dels neguits i les emocions dels adolescents, però també altres universals com l’acceptació social, el racisme i la identitat.