100tífiques

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) i el Departament d’Educació organitzen les Conferències 100tífiques, amb l’objectiu de promoure les vocacions científiques. Aquestes es realitzen durant la setmana de l’11 de febrer (Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència), oferint més de 150 xerrades divulgatives simultànies per part de més de 180 investigadores del món de l’empresa i de centres de recerca i universitats (“100tífiques”) en 100 escoles de Catalunya, mobilitzant més de 15.000 alumnes de 6è de primària i 1r d’ESO.

L’alumnat de Primer participant a les jornades 100tífiques