Informació Cicles formatius

La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector. La formació professional s’organitza per famílies professionals que ordenen els ensenyaments en cicles deide grau mitjà o de grau superior; amb la superació dels primers s’obté el títol de tècnic i amb la superació dels segons el de tècnic superior.

Per altra banda, hi ha la possibilitat d’aconseguir certificats de professionalitat reconeguts dintre del propi cicle. Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball. Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

 

Alumnes de cicles formatius realitzant una instal·lació elèctrica.

 

La formació professional és una de les sortides al món laboral des de l’àmbit educatiu amb més probabilitats de trobar feina. Concretament al nostre centre s’imparteixen 3 de les 5 famílies amb més demanda al mercat laboral.

“Referent al tipus de titulacions d’FP més demandades, les relacionades amb Administració i Gestió de les empreses van ser les més exigides en les ofertes d’ocupació (el 13% de totes les ofertes que requereixen aquests estudis), seguides d’aquelles que exigeixen títols d’electricitat i electrònica (7,7%), fabricació de mecànica (6,4%), informàtica i telecomunicacions (4,3%) o instal·lacions i manteniment (4%).

(“Cinco Dias”, art. “Las ofertas de empleo que exigen FP desbancan a las que piden estudios universitarios” 31/5/2019)