Projecte EduCAT

Què és?

El projecte eduCAT consisteix a introduir els ordinadors i els recursos digitals a les aules, fet que permet utilitzar el seu gran potencial aplicat a l’aprenentatge de l’alumnat en les diferents matèries. Això no vol dir que s’usin exclusivament aquests materials, sinó que es combinen amb altres tipus de recursos més tradicionals: explicacions, pissarra, treball sobre paper, exposicions, lectures,… El fet de poder disposar d’un ordinador en qualsevol moment fa que les classes puguin ser més riques, variades i motivadores.

Al nostre centre el projecte va començar el curs 2009-10 a 1r i 2n d’ESO. El curs 2010-11 es va estendre a 3r d’ESO i el curs 2011-12, a 4t d’ESO. Així doncs, aquest curs serà el dotzè en què el projecte va començar i el desè en què està consolidat a tota l’ESO.

 tic1

Ordinadors

Cada alumne/a haurà de disposar d’un ordinador propi, que haurà de portar a l’institut cada dia. Convé que tots tinguin unes característiques semblants de maquinari i de programari per tal de facilitar la tasca de l’alumnat i del professorat. Haurien de tenir, com a mínim, els següents requisits:

  • Disposar d’autonomia de funcionament suficient per a una jornada lectiva completa (més de 6 h).
  • Connexió a Internet per Wi-Fi (protocols 802.11/bgn).
  • Pantalla LCD de dimensions suficients per presentar la informació dels recursos (mínim de 10 polzades).
  • Navegador web compatible amb HTML 5 (Mozilla, Chrome,…).
  • Paquet ofimàtic amb processador de textos, full de càlcul i editor de presentacions (a part dels de pagament, n’hi ha de lliures i gratuïts com LibreOffice, Drive,…).
  • Sistema automàtic de restauració de la configuració inicial de l’equip.

Es poden comprar els ordinadors a qualsevol botiga, però cal assegurar-se que reuneixin les característiques anteriors. Es poden trobar ordinadors adequats per uns 250-350 €.

Recursos TIC

Quant als llibres de text digitals, hem optat per tenir-los tots de la mateixa editorial, Teide, fet que n’abarateix molt el cost. Aquests llibres disposen tant de teoria com d’exercicis, enriquits amb vídeos, animacions, enllaços externs,… Tots els llibres estan integrats dins de la plataforma Weeras, que a més ofereix altres serveis com control d’incidències (absències, deures, retards, expulsions,…), enviament d’SMS per explicar aquestes incidències a les famílies, horari, blocs, fòrums…

Tot plegat té un cost d’uns 45€ per alumne/a. Els llibres, 37.30€, es paguen a principi de curs a través d’una carta de pagament que s’ha de fer efectiva en un caixer de “La Caixa” o a través de la pròpia plataforma Weeras. Aquest segon sistema, novetat d’aquest curs, permet pagar amb targeta directament des de casa (més informació aquí). El preu de la plataforma, uns 7€, està inclòs a la matricula que es paga a principi de curs.

A part dels llibres digitals, també s’utilitzen diferents recursos, tots gratuïts:

  • La plataforma Moodle, amb cursos de diferents matèries que permeten interactuar amb l’alumnat de forma telemàtica.
  • Materials digitals propis (blocs,..).
  • Ús de diferents pàgines web (ThatQuiz, edu365,…), vídeos, imatges,…

Tot l’alumnat disposa d’un compte de GSuite amb domini santaeulalia. Aquest compte consta d’un correu electrònic, dona accés al Drive (edició de textos, fulls de càlcul, presentacions,…), permet incorporar calendaris compartits, Google Classroom, Hangouts Meet (videotrucades)… El compte està vigent mentre es cursin estudis al centre, siguin del tipus que siguin.

Accedint a la plataforma Moodle (moodle.santaeulalia.cat) i sense necessitat d’identificar-se, l’alumnat i les famílies poden accedir a les agendes digitals, on s’apunten els deures, els exàmens, les activitats,… de cada grup d’ESO i Batxillerat.

També es comparteix amb l’alumnat un calendari digital on s’informa de totes les activitats de l’ESO: sortides, xerrades, festes, lliurament de notes…

Cost

Així doncs, el preu del material TIC és d’uns 250-350 € de l’ordinador i uns 45 € dels continguts digitals cada curs (uns 500 € en tota l’ESO). Entenem que és una despesa important, però cal tenir en compte que si utilitzéssim llibres de paper, la despesa seria molt més gran: uns 250 € durant quatre cursos, o sigui, uns 1000 € al final de l’ESO. Així doncs, demanem un esforç̧ per assumir aquesta despesa, ja que és molt important cara el bon desenvolupament de la tasca acadèmica de l’alumnat.

Equipaments d’aula

Actualment, l’edifici d’ESO i Batxillerat disposa de 16 aules equipades amb pissarra digital, projector i sistema de so, tant aules de grup-classe com especifiques (música, idiomes, informàtica,…). Per garantir el bon accés als recursos digitals, disposem de xarxa de fibra òptica de gran velocitat i de 28 punts d’accés sense fil que garanteixen la bona connectivitat a totes les aules.

Actualitzat: 26 de juliol de 2020