Blog de bones pràctiques CRP Terrassa: Aula d’Acollida

A l’Institut Santa Eulàlia hi ha una Aula d’Acollida molt nombrosa on assisteix alumnat que porta menys de dos anys a Catalunya. La llengua és un element de cohesió social, per això es fan tallers, activitats i sortides per afavorir l’expressió oral en català. Tot i això, l’adquisició de la llengua no és el principal objectiu sinó que busca l’acollida emocional per afavorir la seva adaptació al nou entorn. S’han de tenir en compte els canvis que tenen aquests nois i noies i es fan moltes activitats d’acompanyament emocional i multiculturals, tenint en compte les diverses cultures representades a l’aula. Les hores que fan a l’aula depenen del temps que portin a Catalunya i que necessitin pel seu procés d’adaptació i adquisició de la llengua. Tanmateix, s’adapten els continguts curriculars en plans individualitzats.

L’activitat escollida que reflecteix el treball que es fa en aquesta aula es titul·la “Mapa de l’alumnat de l’aula d’acollida” i consisteix en un mapa mundi que hi ha penjat a l’aula on totes les persones que van arribant es van adherint.
Font: centre de recursos pedagògics Terrassa xtec.