Presentació

La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

La formació professional s’organitza per famílies professionals que ordenen els ensenyaments en cicles de grau mitjà o de grau superior; amb la superació dels primers s’obté el títol de tècnic i amb la superació dels segons el de tècnic superior.

Els cicles formatius de l’Institut Olivar Gran s’imparteixen en la major part a l’edifici adjunt de l’Escola d’Hostaleria Figueres. Els darrers 10 anys l’Institut ha augmentat l’oferta formativa de cicles formatius.

Presentació

Descarrega’t el nostre Díptic Virtual