Quines matèries aprendràs?

ESO

Les matèries del Departament de Matemàtiques i Economia que estudiaràs al llarg de l’ ESO són (hores/setmanals):

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
Matemàtiques 3 4 4 4
Emprenedoria 3 OPTATIVA

 

BATXILLERAT

Les matèries del Departament de Matemàtiques i Economia que estudiaràs al llarg del Batxillerat són (hores/setmanals):

1r BTX 2n BTX
Matemàtiques 4 MODALITAT 4 MODALITAT
Matemàtiques aplicades a les CCSS 4 MODALITAT 4 MODALITAT
Economia d’Empresa 4 MODALITAT 4 MODALITAT
Economia 4 MODALITAT

Matemàtiques és una matèria de la modalitat de Ciències i tecnologia. La resta de les materies són de la modalitat d’Humanitats i ciències Socials.