Quines matèries aprendràs?

ESO

A continuació pots consultar les matèries del Departament de Llengües que estudiaràs a l’ESO amb la seva dedicació horària setmanal:

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
Llengua Catalana i Literatura 3 3 3
Llengua Castellana i Literatura 3 3 3 3
Llatí 3

OPTATIVA

Expressió Oral

1

 

BATXILLERAT

Les matèries que cursaràs a l’etapa de Batxillerat amb la seva dedicació horària són les següents:

1r BTX 2n BTX
Llengua Catalana i Literatura 2 2
Llengua Castellana i Literatura 2 2
Literatura Castellana 4

MODALITAT

Literatura Universal 4

MODALITAT

Literatura Catalana 4

MODALITAT

Llatí

MODALITAT

4

MODALITAT

Les matèries de Llengua Catalana i Literatura i Llengua Castellana i Literatura són comunes, obligatòries per a tot l’alumnat  de Batxillerat.

Literatura Castellana, Literatura Universal, Literatura Catalana i Llatí estan destinades als alumnes que cursin els Batxillerats d’Humanitats i Ciències Socials.