Matrícula

CURS 2021-22

Trobareu aquí tota la informació específica sobre la matrícula de l’Institut Olivar Gran.

Matrícula 1r ESO del 14 al 18 de juny de 2021
Matrícula 2n, 3r i 4t ESO
Els alumnes, que actualment fan 1r, 2n i 3r d’ESO, no s’han de matricular. Se’ls passarà un full de confirmació de plaça durant el mes d’abril.
Matrícula 1r BATXIBAC el 9 de juliol de 2021
Matrícula 1r BATXILLERAT del 12 al 16 de juliol de 2021
Matrícula 2n BATXILLERAT
Els alumnes que actualment fan 1r de BATXILLERAT, el dia de l’entrega de notes finals, se’ls passarà un full de matrícula que hauran de retornar al centre abans del 30 de juny.
Matrícula CICLES FORMATIUS DE GRAU MIG del 12 al 16 de juliol de 2021
Matrícula CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR del 19 al 23 de juliol de 2021
Matrícula PFI-PTT del 1 al 10 de setembre de 2021
Matrícula IFE  del 28 de juny al 2 de juliol de 2021