OG INTERNACIONAL

Des de l’Institut Olivar Gran ja fa anys que apostem per la internacionalització dels nostres alumnes, per això hem impulsat i hem participat en nombrosos projectes en col·laboració amb d’altres centres tant a nivell espanyol com europeu. A continuació podreu trobar l’explicació de cadascun d’ells desglossats per etapes educatives.