Presentació

Us donem la benvinguda al Departament de Llengües (Català,Castellà i Llatí).

En aquesta pàgina hi trobaràs tota la informació relacionada amb el nostre departament:les matèries que cursaràs a cada etapa, el professorat, les activitats i les sortides que organitzem.

La competència comunicativa en Llengua catalana i Llengua castellana és la capacitat de saber comunicar oralment (escoltar, conversar i expressar-se) i per escrit el nostre missatge al receptor corresponent, utilitzant les tecnologies de la comunicació a partir de diferents suports i tipus de textos.

Conscients que la competència comunicativa és l’eix de tot aprenentatge,  emprendrem un itinerari de coneixement lingüístic per millorar les habilitats comunicatives;realitzar presentacions davant els companys del grup classe us ajudarà a fomentar l’expressió oral, un treball acurat en comprensió lectora estimularà el gust per lectura i els exercicis d’expressió escrita us permetran la redacció d’un ampli ventall de textos, que us seran d’utilitat en diversos àmbits de la vostra vida.

Pel que fa a la literatura, coneixereu l’obra dels autors més significatius de la nostra tradició literària així com els clàssics de la Literatura Universal.

Per acabar, us podreu apropar a l’univers de la Llengua Llatina i la Cultura Clàssica, descobrireu l’origen d’un nombre important dels nostres mots així com la gran aportació dels mites i llegendes grecoromans a  la nostra cultura.