Projectes i activitats

Aquest curs 2019-2020 el departament de Matemàtiques ha participat en els següents esdeveniments matemàtics:

COPA CANGUR 2020
Vam quedar primers de tot l’Alt Empordà, vam passar les semifinals i a la final vam quedar 8 de tot Catalunya.
TALLER DE CRIPTOGRAFIA
Durant la Setmana de la Ciencia es va convidar a l’especialista en criptografia, Oscar Font, que va fer una xerrada i un  taller de codis secrets a tots els alumnes de tercer d’ESO.
PROVES CANGUR
Els alumnes van fer les classes de preparació, però finalment la prova es va suspendre per la pandèmia.
FEM MATEMÀTIQUES Tres grups van ser triats per passar a la segona fase, que no es va poder realitzar degut a la pandèmia.
JUGAMAT
S’ha realitzat molt material manipulatiu que s’exposa a la mostra que realitza anualment el Jugamat.
DISSABTE TRANSFRONTERER DE LES MATEMÀTIQUES Alumnes de 1r i 2n de Bat van poder participar a les xerrades i tallers organitzats per la Universitat Autònoma de Barcelona.
JOC DE BORSA Alumnes de 1r de bat van participar en un simulacra de la borsa durant un més. Vam quedar primer i segons.
TALLER DE PAPIROFLÈXIA
Durant la Setmana de la Ciencia es va convidar al professor d’Universitat de l’UAB de matemàtiques i especialiste mundial en Papiroflèxia Modular, Jaume Coll, que va fer un taller de papiroflèxia matemàtica a tots els alumnes de primer d’ESO.