Projecte Aprenentatge i Servei

  • QUÈ ÉS EL SERVEI COMUNITARI?

El Servei comunitari és una metodologia educativa que forma part de la programació curricular obligatòria i té la finalitat de garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

  • QUIN ALUMNAT L’HA DE FER?

A l’Institut Olivar Gran es vol acostar el servei comunitari a tot l’alumnat de 3r d’ESO i gràcies a la col·laboració de diferents entitats de la nostra zona educativa l’alumnat pot escollir serveis comunitaris propers a casa seva.

  • COM FUNCIONA?

Comprèn una part d’aprenentatge que es realitza dins l’horari lectiu i un servei actiu a la comunitat que s’ha de dur a terme fora d’aquest horari, d’acord amb les necessitats de l’entitat amb què es col·labori i dels criteris organitzatius del centre. La dedicació horària al desenvolupament del Servei Comunitari és de 20 hores, amb un mínim de 10 hores de servei actiu a la comunitat.

  • AMB QUINES ENTITATS COL·LABOREM?

Estem oberts a col·laborar amb entitats que duguin a terme accions en el camp de la cooperació, l’assistència social, la cultura, la formació, el lleure, el medi ambient… Així doncs, hem col·laborat i esperem continuar col·laborant amb entitats tan diverses com l’Associació d’ajuda a malalts d’Alzheimer i família, Associació Albert Sidrach, Caritas i el Banc d’aliments, Escola Maria Àngels Anglada, Escola l’Amistat i el SIAD (Servei d’informació i atenció a les dones) de Figueres.

L’aprenentatge servei és, doncs, un projecte educatiu amb utilitat social.