Projecte Salut i Escola

PROJECTE SALUT I ESCOLA

L’objectiu del programa Salut i Escola (PSiE) és millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de promoció de la salut, de prevenció de les situacions de risc i d’atenció precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac. 

Com sabeu, durant el curs, una vegada a la setmana venia una infermera el CAP per atendre els alumnes de forma confidencial. A causa de la situació excepcional que ens ha tocat viure com a societat i atès que en els darrers mesos la infermera no ha pogut atendre a ningú, s’ha creat un correu salutiescola@olivargran.cat per tal que tot l’alumnat que ho requereixi, pugui fer-li arribar les seves consultes.