Presentació

Benvinguts/des al Departament Cientificotecnològic de l’INS Olivar Gran. En aquesta pàgina podràs trobar tota la informació relacionada amb el nostre departament: professorat, matèries, sortides i activitats que organitzem, etc.

Les Ciències Naturals són aquelles que tenen per objecte l’estudi de la naturalesa. Busquen el coneixement del món material a partir del mètode científic i estudien els éssers vius i els fenòmens propis de la natura. Inclouen disciplines ben diverses però alhora relacionades entre elles, com la Biologia, la Geologia, la Física i la Química.

La Tecnologia és el conjunt de coneixements i de tècniques per trobar solucions útils. És el mitjà que tenim els éssers humans per resoldre problemes mitjançant un mètode, un procés o un instrument.

Les competències científica i tecnològica comporten la comprensió dels canvis causats per l’activitat humana i la responsabilitat de cada individu com a ciutadà de contribuir a la seva millora. La comprensió de les ciències i la tecnologia és fonamental perquè una persona jove estigui preparada per a la vida en la societat del coneixement. Aquesta comprensió contribueix significativament a la vida personal, social, professional i cultural de les persones.