Projectes i activitats

  • Club de lectura

El centre compta amb un Club de Lectura organitzat per professorat del Departament de Llengües, del 

Departament d’Orientació i amb la col.laboració de la Coordinació de la Biblioteca de l’institut.

La  participació és oberta a tot l’alumnat,professorat i PAS del centre.

Per donar resposta a l’èxit de participants de les darreres edicions, el curs 2019-20 s’ha modificat el format de l’activitat amb una ampliació de dos torns per comentar les lectures.

Per al curs actual,la Coordinació de Biblioteca ha creat un Blog per engrescar  a la lectura i als comentaris de les obres a tota la comunitat educativa.