Sol·licituds

SOL·LICITUDS

Tramitació

Per poder fer tràmits a l’Administració del centre, com ara:

  • Petició de convalidacions i exempcions al Batxillerat o a l’ESO
  • Petició d’exempció de l’FCT als Cicles Formatius
  • Petició alumne oient Batxillerat (només a principi de curs)
  • Petició canvi matèries Batxillerat (només a principi de curs)
  • Altres tràmits genèrics, reclamacions, queixes… 

Disposeu del següent model de sol·licitud genèrica:

Per tal de tramitar la sol·licitud de convalidació de mòduls de Cicles Formatius, disposeu del següent model: