Quines matèries aprendràs?

ESO

Les matèries del Departament de Ciències Socials que estudiaràs al llarg de l’ ESO són (hores/setmanals):

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
Ciències Socials

(Geografia i Història)

3 3 3
Cultura i Valors Ètics 1 1 1 1
Religió 1
Filosofia

3

OPTATIVA

 

BATXILLERAT

Les matèries del Departament de Ciències Socials que estudiaràs al llarg del Batxillerat són (hores/setmanals):

1r BTX 2n BTX
Filosofia 2
Història de la Filosofia 3
Història del Món Contemporani 4

MODALITAT

Història d’Espanya 3
Geografia 4

MODALITAT

Història de l’Art 4

MODALITAT

Psicologia i Sociologia 4

MODALITAT

Com podeu observar hi ha matèries comunes, és a dir, que han de cursar tots els alumnes de Batxillerat independentment de la modalitat que cursin; aquestes són: Filosofia (1r BTX), Història de la Filosofia (2n BTX) i Història d’Espanya (2n BTX).

La resta de matèries són de modalitat i corresponen als Batxillerats de Ciències Socials i Humanitats.