El professorat del curs 2020-21

PROFESSORAT DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA

ROSER AGUADO CAP DE DEPARTAMENT

TUTORA 4t A ESO

PROFESSORA LLENGUA CATALANA 4t ESO

PROFESSORA LITERATURA CATALANA 2n BTX

PROJECTE EXPRESSIÓ ORAL

GISELA FIOL TUTORA 2n D ESO

PROFESSORA LLENGUA CATALANA 1r ESO

PROFESSORA LLENGUA CATALANA 2n ESO

FRANCESC MASOLIVER TUTOR 1r F ESO

PROFESSOR LLENGUA CATALANA 1r ESO

PROFESSOR LLENGUA CATALANA 3r ESO

MÒNICA PUJOL TUTORA 2n A BTX

PROFESSORA LLENGUA CATALANA 1r ESO

PROFESSORA LLENGUA CATALANA 2n BTX

PROJECTE CLUB DE LECTURA

CLARA VILARRASA TUTORA 3r B ESO

PROFESSORA LLENGUA CATALANA 3r ESO

PROFESSORA LLENGUA CATALANA 1r BTX

 

PROFESSORAT DE LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

ALBA BLANCO PROFESSORA LLENGUA CASTELLANA 1r ESO

PROFESSORA LITERATURA UNIVERSAL 1r BTX

SÍLVIA TERRADAS TUTORA 3r D ESO

PROFESSORA LLENGUA CASTELLANA 2n ESO

PROFESSORA LLENGUA CASTELLANA 3r ESO

JUAN PABLO PAVÍA CAP DE SEMINARI

TUTOR 2n B BTX

PROFESSOR LLENGUA CASTELLANA 4t ESO

PROFESSOR LITERATURA CASTELLANA 1r BTX

PROFESSOR LLENGUA CASTELLANA 2n BTX

MARIONA VIÑOLAS TUTORA 1r C BTX

PROFESSORA LLENGUA CASTELLANA 2n ESO

PROFESSORA LLENGUA CASTELLANA 1r C BTX

 

PROFESSORAT DE CULTURA CLÀSSICA

MONTSE GIMÉNEZ COORDINADORA INTRANET

TUTORA 4t D ESO

PROFESSORA LLENGUA CATALANA 4t ESO

PROFESSORA LLATÍ 4t ESO

PROFESSORA LLATÍ 1r BTX

PROFESSORA LLATÍ 2n BTX