El professorat del curs 2020-21

PROFESSORAT DE BIOLOGIA I GEOLOGIA

JOSEP ALBERNI PROFESSOR BIOLOGIA 1r i 3r ESO
SABINA DALMAU PROFESSORA BIOLOGIA 1r i 4t ESO

PROFESSORA CIÈNCIES DE LA TERRA 1r i 2n BTX

ANNA FONT TUTORA 3r ESO

PROFESSORA BIOLOGIA 3r ESO

PROFESSORA BIOLOGIA 1r i 2n BTX

XBiologia PROFESSOR BIOLOGIA 3r ESO

 

PROFESSORAT DE FÍSICA I QUÍMICA

ESTER CASALS COORDINADORA PEDAGÒGICA

PROFESSORA FÍSICA 1r BTX

OLGA COLL CAP DE DEPARTAMENT

COORDINADORA 3r ESO

COORDINADORA DE SORTIDES

TUTORA 3r ESO

PROFESSORA FÍSICA I QUÍMICA 3r ESO

PROFESSORA FÍSICA 2n BTX

CAROL GONZÁLEZ COORDINADORA D’ACTIVITATS

COORDINADORA 2n ESO

TUTORA 2n ESO

PROFESSORA FÍSICA I QUÍMICA 2n i 3r ESO

PROFESSORA QUÍMICA 1r BTX

ANNA ROS COORDINADORA DE BATXILLERAT

COORDINADORA DE TdR

TUTORA 1r BTX

PROFESSORA FÍSICA I QUÍMICA 2n ESO

PROFESSORA CIÈNCIES DEL MÓN CONTEMPORANI 1r BTX

PROFESSORA QUÍMICA 2n BTX

XFQ PROFESSOR TECNOLOGIA 1r ESO

PROFESSOR TECNOLOGIA 2n ESO

PROFESSOR FÍSICA I QUÍMICA 2n ESO

PROFESSOR FÍSICA I QUÍMICA 3r ESO

PROFESSOR FÍSICA I QUÍMICA OPTATIVA 4t ESO

 

PROFESSORAT DE TECNOLOGIA

ANNA DURAN SECRETÀRIA

PROFESSORA TECNOLOGIA 1r ESO

LLUÍS MARQUÈS COORDINADOR INFORMÀTIC

PROFESSOR TECNOLOGIA 1r i 4t ESO

PROFESSOR INFORMÀTICA 4t ESO

PROFESSOR TECNOLOGIA INDUSTRIAL 1r BTX

JORDI PALMADA PROFESSOR TECNOLOGIA 1r i 3r ESO
JORDI RIGALL REFERENT DEL SEMINARI DE TECNOLOGIA

COORDINADOR DE RISCOS LABORALS

PROFESSOR TECNOLOGIA 2n ESO

PROFESSOR TECNOLOGIA INDUSTRIAL 2n BTX