El País a l’Escola

Enllaç: Porta Sardanista

El país a l’escola és un projecte telemàtic que té com a objectiu principal fer arribar de manera moderna i lúdica la Sardana i la Cobla
al màxim de nens i nenes en edat escolar de tot el territori de parla catalana, tot afavorint el treball col·laboratiu i en xarxa entre grups d’escoles mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
El País a l’Escola és un projecte telemàtic que ofereix la possibilitat que vàries escoles treballin conjuntament, durant un trimestre i de forma telemàtica a través d’un blog, preparant els seus alumnes de 3r, 4t, 5è i/o 6è per una ballada que es realitza al final del projecte en un Aplec o ballada sardanista, alhora que aprenen moltes coses sobre la sardana.

El projecte no només contempla la part relativa a la dansa, sinó que té en compte també la vessant musical, històrica i cultural. Per això hi ha una sèrie d’activitats dissenyades i que les escoles participants aniran realitzant i penjant les seves aportacions al blog per a que siguin compartides amb les altres escoles del seu grup.

 

Com s’organitza el projecte?

El projecte es durà a terme durant el segon i tercer trimestre del curs escolar. Durant una durada aproximada de 12 setmanes.

El projecte el País a l’Escola es du a terme principalment a l’hora de música, i està coordinat des de cada escola per un mestre (a ser possible el mestre especialista de música) que és l’encarregat de vetllar pel seguiment de les activitats i el compliment del calendari en la seva escola. Algunes activitats es poden dur a terme en altres matèries així que cada escola escollirà la manera de treballar que li vagi millor per a cada activitat.